Zanavykų teatras

IMGP7564

PLAČIAU

Zanavykų teatras
Teatras įkurtas 1986 m. 1996 m. Kolektyvui suteiktas „Zanavykų teatro“ vardas.
Teatro režisierė Gražina Guzovijienė, tel 8-611 33980

 

Teatro režisierė Gražina Guzovijienė

Viliojantis ir paslaptingas scenos pasaulis mane žavėjo nuo pat vaikystės. Turėti teatrą buvo didžiausia mano svajonė. Visą gyvenimą traukė scena ir suaugusių žmonių žaidimas joje. 1978m. įstojau į Vilniaus kultūros mokyklą, režisūros specialybę. Nepraleisdavau nė vienos premjeros didžiosiose teatro scenose. Po spektaklio landžiodavau po dekoracines, grimerines ir sugerdavau paliktą aktorių jaudulį bei rūbų kvapą.
Vėliau savo žinias gilinau Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultete. Režisūros specialybės dėstytojas docentas Petras Bielskis įskiepijo meilę teatrui, žmonėms ir pasitikėjimą savimi. Šakių teatro šaknys gilios… Šakių rajono kultūros namų dramos kolektyvas, vadovaujamas tuometinės direktorės, nusipelniusios kultūros darbuotojos Salomėjos Kuzmienės, padėjo pirmuosius pamatus Šakių teatrui klestėti. S. Kuzmienė garsėjo savo pastatymais, tačiau ši talentinga moteris nesuspėjo įgyvendinti visų savo sumanymų.
1986m. pradėjau dirbti Šakių kultūros centre. Tais pačiais metais subūriau mėgėjų teatrą. Pirmąjį spektaklį B. Vasiljevo „O aušros čia tykios” lydėjo didžiulė sėkmė. Šakiečiai buvo pasiilgę savo teatro.
Taip ir įleidau šaknis Zanavykų žemėje. Iš didelės pagarbos šio krašto žmonėms 10-ies kūrybinio darbo metų sukakties proga mums buvo suteiktas Zanavykų teatro vardas. Teatras kiekvienais metais stengiasi pristatyti naują premjerą savo žiūrovams.
Mūsų teatro aktoriai be galo visuomeniški, visada įsilieja į rajono ir miesto rengiamas šventes. Dalyvaujame respublikiniuose ir tarptautiniuose teatro festivaliuose. Patys ruošiame įvairius renginius bei šou programas. Jau tradicija tapo rengti teatro dienos minėjimus, komedijų festivalį „Juokiasi zanavykai” ir rusiškos dramaturgijos šventę „Pokštas”. Aktyviai dalyvaujame respublikiniame mėgėjų teatrų konkurse „Atspindžiai”. Ne kartą tapome šio konkurso laureatais. Mūsų teatro repertuare, lietuvių, rusų ir kitų užsienio klasikų kūriniai. Šiais metais Zanavykų teatras garbingai atšventė 20-ies kūrybinio darbo metų jubiliejų. Ta proga scenos šviesą išvydo A. Vienuolio drama „Prieblandoje” bei pagal A. Čechovo apsakymų motyvus pastatyta komedija „Girti”. Aš laiminga, kad turiu teatrą, kad pasirinkau šiąprofesiją, kad turiu gerų rėmėjų, didžiulę teatro gerbėjų šeimą. Laiminga, kad turiu nuostabius, talentingus aktorius. Dėlto ir verta gyventi šioje žemėje.

Pirmasis Zanavykų teatro spektaklis B.Vasiljevo pjesė „O aušros čia tykios” rampos šviesą išvydo 1986m. gegužės 9d. Tai drama ne apie didvyriškumą, o apie trapią moterį, kurią sutraiško karo mašina. Penkių merginų mirtys buvo visiškai beprasmės. Moterį, mergaitę poetai vadina švelniausiais vardais. Ji gyvybės nešėja. Tačiau šitiems trapiems pečiams lygia dalimi, kaip ištvermingiems vyrams, karas uždėjo sunkią naštą, pilną fizinių ir dvasinių kančių, mirties baimės ir pačios mirties…
Šį pirmąjį spektaklį po ilgos teatrinės pertraukos labai šiltai įvertino Sakių žiūrovai, jį mačiusieji dar prisimena lig šiol.
Įdomius vaidmenis šiame spektaklyje sukūrė Rasa Masteikienė (žydaitė Sonia), Liuba Stankevičienė (kovotoja Ženia), Vytautas Baltrušaitis (kovotojų vadas) bei Tautvydas Kučinskas (fašistinės armijos kareivis).

 


1987 m. Vytauto RIMKEVIČIAUS „Kelias”Iš kairės: motina Guobienė -Liucija BALČYTIENĖ partizanas Guobys -Juozas MAČYS
1987m. įvyko mūsų žemiečio V.Rimkevičiaus pjesės „Kelias” premjera. Šis spektaklis buvo įdomus tuo, jog visi dramos herojai stovi istorijos pasirinkimo kryžkelėje. Be galo įdomius charakterius scenoje sukūrė Liucija Balčytienė (motina), Vytautas Gylys (stribas, kagėbistas) bei meno saviveiklos žymūnas Juozas Mačys (tėvas). Šis spektaklis buvo gerai įvertintas kaimiškoje rampoje Babtuose (Kauno raj.)

 


1990 m. ŽEMAITĖ ir Gabrielė Petkevičaitė – BITĖ „Ponios ir Mužikas”Iš kairės: prasi ūžęs dvarininkas – Romualdam GUZO VI JUS ir panelė Vanda – Ilona ŠEFLERIENĖ
1990m. gegužės 16d. scenos šviesą išvydo Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės – Bitės komedija „Ponios ir mužikas”. Tai teatro režisierės, Klaipėdos fakultetų studentės diplominis darbas. Šis spektaklis buvo labai gerai įvertintas tiek žiūrovų, tiekjį vertinusių docentų. Visas veikalas alsavo meile.
Jame nebuvo nė vieno, kuris ko nors nemylėtų. Įdomų nusigyvenusio plikbajorio vaidmenį sukūrė Antanas Vaišnora, žavios panelės – Ilona Šeflerienė, turtingo kaimyno- Laimutis Vaitkus ir kt.

 


1992 m. I. IGNATAVIČIUS “Kol pakils vėjas”Iš kairės:
Leokadija – Elvyra SAKALAUSKIENĖ,
Pani Rėna – Gražina GUZOVIJIENĖ.
Kai 1992m. visa tauta daug mitingavo, teatras irgi išgyveno ne pačius geriausius laikus, tačiau būtent tuo metu susibūrė dviejų moterų teatras. Gimė idėja pastatyti linksmą I.Ignatavičiaus komediją „Kol pakils vėjas”. Tai dviejų pagyvenusių draugių linksma gyvenimo istorija. Abi jos kažkada dirbo teatre. Viena buvo gabi scenografe, o kita – nenusisekusi aktorė. Liaukadėlė (aktorė Elvyra Sakalauskienė), dorai nugyvenusi jaunystę, jau ruošiasi Anapilin ir grabelį savo turi, o Rėna (aktorė ir režisierė Gražina Guzovijienė), praūžusi gražiausius jaunystės metus, vis dar nori siautėti.
Šis spektaklis dar ir šiandien gyvuoja Zanavykų teatro repertuare. Jis apkeliavo daugybę rajono, respublikos bei užsienio (Lenkija) scenų. Pačios aktorės juokauja: nevaidinome tik kapuose ir kalėjime.

 


1995 m. J. IGNATAVIČIUS „Vytautas arba riba”Iš kairės: Ona – Lina VARNAGIRYTĖ, Vytautas – Marius MAČIULIS
1995m., per Zanavykų šventę, buvo parodyta istorinės dramos inscenizacija pagal to paties autoriaus I.Ignatavičiaus vaizdų apysaką „Riba arba Vytautas”. Darbas vyko po atviru dangumi ant tikrų žirgų ir su jaunais aktoriais. Kunigaikščio Vytauto vaidmenį įdomiai sukūrė Marius Mačiulis. Jis pasirinko profesionalaus aktoriaus kelią.

 


1996 m. Juozas MONTVILA „Didysis geismas”
Pirmoje eilėje sėdi (iš kairės): E.Mataitis, V.Valaitis, S.Narbutytė, K.Šuopytė
Antroje eilėje f« kairės): E.Sakalauskicnė, A.Nazaras, J.LazrJauskienė,
D.Grimalauskienė, G.Guzovijienė, R Masteikienė, B.P.Vainius, Z.Sinkevičiūtė
Trečioje eilėje (iš kairės): A.Dielininkaitis, J.Smaguraviskienė

1996m. įvyko J.Montvilos pjesės „Didysis geismas” premjera. Prie šio spektaklio dirbo didelė kūrybinė grupė. Muziką specialiai spektakliui parašė kompozitorius V.Bagdonas, o įdomią scenografiją sukūrė dailininkė L.Rūgytė. Veiksmas vyksta onkologiniame dispanseryje. Palatoje, pažymėtoje 13- uoju numeriu, gydosi penkios moterys. Čia vyksta gyvenimas, kupinas nusivylimų ir netekčių. Jeigu prieš daugelį metų buvo keista, kad žmogus mirė nuo vėžio, tai dabar žmonės miršta masiškai. Ši nelaimė gali aplankyti kiekvieną, gali neaplenkti ir tavęs…
Įdomius vaidmenis šiame spektaklyje sukūrė Rasa Masteikienė (gydytoja), Sandra Narbutytė (ligonė), Danutė Grimalauskienė (ligonė), Bernardinas Petras Vainius (gydytojas) bei Kjistina Šuopytė (medicinos sesutė). Šį spektaklį Šakių žiūrovai prisimena lig šiol. Po šio spektaklio teatrui buvo suteiktas Zanavykų teatro vardas.


1997m. A. ČECHOVAS „MEŠKA”
Iš kairės: Poručikas – Egidijus MATAITIS, kambarinė – Gražina GUZOVIJIENĖ,
našlė – Jūratė LAZDAUSKIENĖ

1997m. rampos šviesą išvydo A.P.Čechovo vieno veiksmo pokštas „Meška”. Pirmą kartą buvo prisiliesta prie klasikos, ir gana sėkmingai. Su šiuo spektakliu mus pakvietė į respublikinį komedijų festivalį „Lietuva juokiasi”. Tai buvo didžiulis trijų žmonių kūrybinio darbo įvertinimas. Žiūrovui, žinančiam šio rusų klasiko kūrinius, visada smagu susitikti su jo graudžiai juokingais personažais… Pas jauną ir gražią našlę atsiimti niekaip negrąžinamos skolos atvyksta įdūkęs poručikas, bet neapykanta palengva perauga į… meilę. Jaunos našlės vaidmenį sukūrė Jūratė Lazdauskienė, poručiko vaidmenį – Egidijus Mataitis, kambarinės – režisierė Gražina Guzovijienė. Šis spektaklis pateko į geriausių mėgėjų teatrų dešimtuką respublikiniame konkurse Atspindžiai”, be to, tapo respublikinio konkurso „Lietuva juokiasi” laureatu.

 

1998 m. L.DIDŽIULIENĖS komedija „Lietuvaitės”
Iš kairės: Romualdas GUZOVIJUS, Edmundas ŠNEIDERIS
1998 m. L.DIDŽIULIENĖS komedija „Lietuvaitės”
Trys lenkaitės (iš kairės):
Munia – Rasa MASTEIKIENĖ, Mucia – Loreta ŠLAPIKAITĖ, Ančia – Zita SINKEVIČIŪTE

1998m. Zanavykų teatras publikai pristatė L.Didžiulienės komediją „Lietuvaitės”. Spektaklyje vyravo nuotaikinga atmosfera: daug žvakių šviesos, daug geros muzikos, daug meilės. Veiksmas sukasi apie svarbiausią dalyką pjesėje – kaip ištekėti. Trys jaunos lenkaitės žūtbūt nori susirasti jaunikius.
Šiame spektaklyje trijų lenkaičių seserų vaidmenis sukūrė Rasa Masteikienė, Zita Sinkevičiūtė, Loreta Šlapikaitė. Žiūrovų simpatijas pelnė senberniai bajorai Edmundas Šneideris ir Romualdas Guzovijus. Šis spektaklis tapo respublikinio konkurso „Atspindžiai” laureatu. „Lietuvaitės” vaidintos daugelyje respublikos ir rajono vietovių.
Tų pačių metų vasarą teatras dalyvavo Punske (Lenkija) vykusiame tradiciniame klojimo teatrų festivalyje.

1999 m. MOLJERAS “Tariamas ligonis”
1999m. Šakių žiūrovai išvydo Zanavykų teatro pastatymą – Moljero komediją „Tariamas ligonis”. Norėta pasijuokti iš netikrų ligonių ir daktarų. Artistams buvo labai smagu scenoje rengti įvairias intrigas ir moljeriškai pasišaipyti iš esamų negerovių. Moljeras – tai teatras teatre. Dramaturgo tekstas labai juokingas ir žavingas. Spektaklyje vaizduojami tokie daktarystės atributai ir objektai, kaip klizmos, vidurių pūtimas, įvairūs buteliukai, basonas, plaučių ligos ir kt. Visą spektaklį lydi nuotaikinga čigonų muzika ir šokiai, kurie spektakliui suteikia dinamiškumo, švelnios ironijos. Pagrindinį „Tariamo ligonio” vaidmenį puikiai atliko Arvydas Nazaras. Jis labai lanksčiai ir su didele komizmo doze perteikė šį charakterį. Niekuo nuo „ligonio” neatsiliko viską išmananti tarnaitė (aktorė Rima Rauktienė). Ji buvo visų intrigų varomasis sraigtelis. Notarės vaidmenį sukūrė Asta Kazlienė.


2000 m. Martinez de SIERRA “Lopšinė vienuolyne”
Iš kairės: vienuolyno mergaitė – Raimonda AUGUSTAITYTĖ, sesuo Joana – Rasa MASTEIKIENĖ
2000m. sceną išvydo lyrinė drama Martinez de Sierra „Lopšinė vienuolyne”. Veiksmas rutuliojasi sename vienuolyne. Moterys, pasakiusios „Ne” visiems lengvabūdiškiems gyvenimo džiaugsmams, palieka savo gražuolius ir šalty, tyloj, tamsoj eina ilgais koridoriais, kur lygiuojasi kuklios celės… Eina dar šaltesnėn koplyčion padeginti truputį savo širdies smilkalo, kad išpirktų savo nuodėmes, kurių jos net nežino. Moterys, atsisakiusios visų švelnumų, visų glamonių, visų vilčių. Koks gali būti jų gyvenimas? Bet jos vis dėlto gyvena. Po šydais, už grotų, kurios jas skiria nuo pasaulio… Tačiau vieną kartą nenumaldomas smalsumas praveria vienuolyno sienas…
Siame spektaklyje vaidino teatro veteranė R.Masteikienė (sesuo Joana), teatro siela R.Rauktienė (motina vikare), teatro globėja D.Grimalauskienė (motinėlė), M.Kriaučiūnas (vienuolyno mergaitės jaunikis), R.Augustaitytė (vienuolyno mergaitė Teresė), A. Vegienė (sesuo Inesa) bei daugelis kitų.

 

 


2001 m. A.ČECHOVAS Jubiliejus”
Iš kairės:
buhalteris Kuzma – Edmundas ŠNEIDERIS,
banko valdytojas Andrejus – Arvydas NAZARAS

2001 m. A.ČECHOVAS „Jubiliejus”
Iš kairės:
banko valdytojas Andrejus – Arvydas NAZARAS,
senutė Merčiutkina – Gražina GUZOVIJIENĖ

2001 m. švenčiant teatro kūrybinio darbo 15-os metų jubiliejų, scenos šviesą išvydo A.Čechovo vieno veiksmo pokštas „Jubiliejus”. Šį spektaklį kūrė teatro senbuviai: A.Nazaras (banko direktorius), R.Rauktienė (jo žmona Tatjana), E.Šneideris (banko buhalteris) ir G.Guzovijienė (senutė Merčiutkina). Bankas švenčia savo penkiolikos metų jubiliejų. Visų nuotaika labai pakili. Tačiau šventinę atmosferą sugadina moterys…


2003 m. S.Kymantienė-ČIURLIONIENĖ “Pinigėliai”
Priekyje: Normantienė – Rima RAUKTIENĖ
2003m. prisilietėme prie didžiosios lietuvių klasikės S.Kymantaitės -Čiurlionienės kūrybos. Pastatytas spektaklis „Pinigėliai”. ( turtingos merdinčios Normantienės namus suguža giminės tykoti jos palikimo. Labai įdomius charakterius sukūrė R.Rauktienė (Normantienė), M. Venckūnas (jos sūnus), A.Marčiulionis (policijos vadas) bei kiti. Šį spektaklį labai teigiamai įvertino žiūrovai. Su šiuo kūriniu tapome respublikinio konkurso „Atspindžiai – 2003″ laureatai. 2005m. teatras dalyvavo Marijampolės apskrities projekte, skirtame pirmojo viešo lietuviško vaidinimo Marijampolėje 100-mečiui paminėti. Penki apskrities teatrai, tame tarpe ir Zanavykų teatras, pastatė bendrąjungtinį spektaklį R.Keturakio „Amerika pirtyje”.

2006 m. A.VIENUOLIO “Prieblandoje”
2006m. pastatėme A.Vienuolio dramą „Prieblandoje”. Aktorių noras dar kartą prisiliesti prie lietuvių klasiko kūrinio buvo didžiulis. Šiame spektaklyje vaidmenis kūrė net 15 žmonių.
Tai šeimos drama, autoriaus nuspalvinta tamsiais spalvų tonais. Aktoriai kartu su režisiere stengėsi į viską pažvelgti šviesesniu spinduliu, įvesdami komiškų situacijų bei daugiau gerumo.
Šiame spektaklyje vaidmenis kūrė: Egidijus Lozoraitis (Edvardas), Vitas Ragelis suvargęs lmi m- A™Niroiro „Prieblandoje-A.VIENUOLIO „Prieblandoje” grytelninkas), Aušra Butkauskaitė (Ievutė), Darius Juodaitis (klebonas), Aurelija Grinkevičienė (klebono gaspadinė), Rima Rauktienė ir Bernardinas Petras Vainius (ūkininkai Gaškos), Vincas Romikaitis (jaunikis) ir kiti gabūs aktoriai.

Tarptautinė veikla

Zanavykų teatras 1997m. dalyvavo tarptautiniame klojimų festivalyje Punske (Lenkija). Vaidinome net du spektaklius: I.Ignatavičiaus „Kol pakils vėjas” ir L.Didžiulienės komediją „Lietuvaitės”. 2004m. teatras buvo pakviestas atstovauti Lietuvai projekte „Rytai eina į vakarus, vakarai – į rytus”. Festivalis vyko Vokietijoje, Leer mieste. > Suvaidintas Moljero „Tariamas ligonis”, su programa įsilieta į miesto šventę. I Dalyvauta ir tarptautiniuose mėgėjų teatrų festivaliuose Skuode, Jurbarke. Vaidinta Sofijos Kymantaitės – Čiurlionienės „Pinigėliai” ir Moljero “Tariamas ligonis”.